Från att företag började sätta upp statiska hemsidor för att presentera sig via internet har deras webbsajter idag blivit den viktigaste informationskanalen.
Besökaren förväntar sig att enkelt hitta det som eftersöks och att all information är relevant och korrekt. Men en effektiv webbhantering handlar inte främst om vad besökaren ser, utan hur informationen kan presenteras på ett effektivt och säkert sätt.
Det handlar alltså om att skapa förutsättningar för att förenkla vardagen för de som ansvarar för och arbetar med sajtens/sajternas dagliga drift.
När man mål och syfte är fastställt hjälper vi till med att planera och implementera en lösning baserad på en väl utvald webbplattform.

SDL Web-specialist/Arkitekt/Teamleader/Utvecklare
Ett av Sveriges största försäkringsbolag har initierat ett projekt med målet att få en mer kundvänlig och effektiv digital närvaro.
För att tillgodose detta mål valdes en av branschens modernaste infrastrukturer, SDL Tridion (numera SDL Web). Utvecklingsarbetet har främst baserats på Java, jsp och AngularJS, men även .Net har används.

SDL Web-specialist
Ett av Sveriges 10 största företag beslutade att hitta en gemensam plattform för ett stort antal varumärken. Man beslutade att använda sig av SDL Web och amendums arbete har bestått i att analysera och ta ansvar för befintlig innehållsmodell, föreslå förbättringar och stötta olika projekt i deras arbete att implementera nya modeller. Arbetet har också inneburit att hitta gemensamma modeller som är lämpliga för de olika varumärkena, och att vara ett stöd till andra affärsanalytiker.

SDL Web-specialist/Utvecklare
En av Sveriges ledande banker använde flera olika system för sin digitala närvaro. Man beslutade att ersätta dessa system med SDL Web. Arbetet har innefattat att byta ut systemet för de öppna sidorna, vilket innefattade de största landssajterna (.se, .dk, .no och .dk) och koncernsajten (.com). Lösningen är byggd i Java med SDL-ramverket DD4T och har integrationer mot ett antal olika webbapplikationer. Arbetet genomfördes enligt Scrum-metoden. amendums uppdrag var att bidra som SDL-expert och utvecklare i såväl .Net som Java.

Projektledare/Designer/Utvecklare
Ett mindre transportföretag ville modernisera sin digitala närvaro såväl tekniskt som utseendemässigt. Man valde WordPress för dess enkelhet och många moduler. amendum genomförde hela projektet från design till implementering och ansvarar även för förvaltning av den nuvarande sajten.

SDL Web-specialist/Teknisk projektledare/Utvecklare/Utbildare
En tillverkare av transportband införde SDL Web som plattform för sina externa sajter. Man valde också att införa SDL TMS (Translation Management System) för att hantera översättningar av sajternas inehåll. Uppdraget innefattade planering, analys, design och utveckling samt utbildning av företagets driftsorganisation.

Teknisk projektledare/Utvecklare
Ett statligt verk använde SDL Web som plattform för sin externa sajt. Uppdraget var att driva förvaltningsarbetet och innefattade alla delar av SDL Web såsom uppgraderingar, utveckling av mallar samt implementering av arbetsflöde och händelsesystem. Arbetet inkluderade även leverans av delar av lösningens systemdokumentation.

Systemutvecklare
Nordens ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar använde SDL Web som plattform för sitt intranät. Uppdraget bestod främst av att utveckla mallar och scheman samt implementera arbetsflöden och händelsesystem.

Systemutvecklare
Ett av Nordens ledande företag inom försäkringsbranschen med huvudsäte i Danmark valde SDL Web som plattform för sitt intranät. Konsulter på amendum deltog i hela utvecklingsprocessen.


Kontakta oss

Hasse Kristoffersson: +46 734 260 939

hasse[punkt]kristoffersson[snabel-a]amendum[punkt]se

amendum AB
Lybecksgatan 19
252 69 Råå