Start

amendum kommer från engelskans amend som översatt betyder förbättra, korrigera eller lägga till, och det är precis det vi gör!

Vi vill hjälpa företag att hitta flaskhalsar i verksamhetens IT-stöd och ge konkreta förslag på hur förbättringar kan ske. Sedan genomför vi dessa förbättringar, ofta genom att effektivisera ett informationsflöde och i lämplig utsträckning automatisera tidskrävande processer för att hantera företagets information. Ingen utmaning är för stor eller för liten.