Om oss

Content Integration

De flesta företag har god kunskap om sina IT-system, antingen genom egen personal eller via sina systemleverantörer. Dock finns det ofta ett behov för de olika systemen att utbyta information mellan varandra. Vi löser detta genom det vi kallar Content Integration som i praktiken innebär det att vi ser till att system som bär på information delar med sig till andra system som behöver den. Sättet vi gör det på varierar från fall till fall, i bagaget har vi ett stort antal integrationstekniker, scriptspråk och programmeringsspråk som vi kombinerar för att leverera den mest effektiva lösningen.

Web Content Management

För många företag har deras webbrepresentation gått från en statisk ”annonspelare” till att vara den absolut viktigaste kanalen mellan dem och deras kunder. Informationen uppdateras ständigt och den skall kunna konsumeras på en rad olika enheter. Mycket av den information som skall publiceras finns redan i något annat system och genom att koppla samman webblösningen med dessa system ser vi till att denna information på ett säkert sätt når ut till avsedda konsumenter. Detta innebär också att när informationen uppdateras i det bakomliggande systemet uppdateras också informationen på webbplatsen.

Dokumenthantering

Dokumenthantering innefattar hela dokumentets livscykel, från dess skapande till dess att det förstörs. Målet är att rätt informationen skall, på ett enkelt sätt, finnas tillgänglig när den behövs och för den eller de som den är avsedd för.

Produktionen kan förenklas exempelvis genom nyttjandet av mallar, flöden för godkännande och införande av versionshantering.

Genom att nyttja ett dokuments metadata, eller information om informationen, kan vi strukturera dokumentfloran och därefter göra den tillgänglig för de användare, människor eller system, som behöver och har rätt till den. Metadatan ger oss bland annat möjlighet till att kategorisera informationen, förbättra sökmöjligheterna och relatera de dokument som ur olika perspektiv hör samman.

Vi kan också lägga till olika regler för olika typer av dokument som styr vad som ska, får eller inte får göras med respektive dokumenttyp. På så sätt kan de lagar, krav och regler som gäller för olika typer av information efterföljas.

amendum hjälper också företag att förenkla hantering av information som idag finns på papper. Det innebär ofta stora förenklingar att digitalisera pappersbaserad information genom att de fysiska arkiven kan ersättas, informationen blir sökbar och att informationen kan distribueras och nås oberoende tid och plats. En annan stor fördel med att hantera informationen digitalt är att det blir enklare att gallra ut den information som ej längre behövs.

Plattformsspecialister

Genom mer än 15 års erfarenhet hanterar vi de flesta förekommande operativsystem, applikationsservrar och databaser. Vi kan vi också erbjuda specialistkompetens inom ett antal specifika plattformar för informationshantering. Bland dessa kan nämnas:

Oracle WebCenter Content: En plattform för hantering av ett företags ostrukturerade information, med funktioner för exempelvis dokumenthantering, skanning, konvertering och applikationsintegration.

Oracle SOA Suite: En svit av produkter och plattformar för applikationsintegration.

Oracle BI Publisher: En avancerad rapportgenerator.

SDL Web: En marknadsledande plattform för att hantera digitala upplevelser, som består av delar för hantering och publicering av webbinformation (SDL Tridion), hantering av digital media (SDL Media Manager), personalisering (SDL SmartTarget) och lokalisering (SDL Language).