Content integration

De flesta företag har god kunskap om sina IT-system, antingen genom egen personal eller via sina systemleverantörer. Dock finns det ofta ett behov för de olika systemen att utbyta information mellan varandra. Vi löser detta genom det vi kallar Content Integration som i praktiken innebär att vi ser till att de system som bär på information delar med sig till andra system som behöver den. Sättet vi gör det på varierar från fall till fall, i bagaget har vi ett stort antal integrationstekniker, scriptspråk och programmeringsspråk som vi kombinerar för att leverera den mest effektiva lösningen.

Om oss

amendum kommer från engelskans amend som betyder förbättra, korrigera, rätta eller lägga till, och det är precis det vi gör!

Vi vill hjälpa företag att hitta flaskhalsar i verksamhetens IT-stöd och ge konkreta förslag på hur förbättringar kan ske. Sedan genomför vi dessa förbättringar, ofta genom att effektivisera ett informationsflöde och i lämplig utsträckning automatisera tidskrävande processer för att hantera företagets information. Ingen utmaning är för stor eller för liten.

 


Kontakta oss

Hasse Kristoffersson: +46 734 260 939

hasse[punkt]kristoffersson[snabel-a]amendum[punkt]se

amendum AB
Lybecksgatan 19
252 69 Råå