Generalist med specialistkompetens

Generalist med specialistkompetens

Logga

Brinner för integration mellan system

Brinner för integration mellan system

Specialist inom Informationshantering

Specialist inom Informationshantering

Systemutvecklare och kan Java eller .Net

Systemutvecklare och kan Java eller .Net

Effektivare informationsutbyte

En grundregel inom informationshantering är att en specifik information lagras på en plats. Dock kan informationen behövas i andra sammanhang än i det system där den skapats.
Istället för att information exporteras/importeras ser vi till att skapa integrationer som ger de olika systemen möjlighet att utbyta information utan att den dubbellagras.

Arkitekt/Utvecklare
Ett stort läkemedelsföretag använder Excel för att sammanställa statistik över försäljning av sina produkter. Tidigare sammanställdes data från olika datakällor manuellt, vilket var mycket tidskrävande. amendums uppdrag var att hitta ett sätt att effektivisera processen för att uppdatera statistiken och automatiserade detta arbete med VBA.

Arkitekt/Utvecklare
En dansk organisation, underställd utrikesministeriet, deltar tillsammans med danska företag i investeringar i mer än hundra utvecklingsländer. Tidigare använde man Microsoft Outlook som arkiv för cirka en miljon projektdokument men nådde en gräns då Outlook inte kunde hantera en så stor informationsmängd. Lösningen blev att migrera informationsmängden till Oracle WebCenter Content och för att bibehålla sitt gränssnitt skapades en tät integration med Outlook. Detta innebar att användare runt om i världen inte behövde byta miljö och lära sig någon ny programvara.

Effektivare informationshantering

Företagsinformation är kritisk då den skall ligga till grund för de beslut som skall fattas. Därför är målet med en effektivare informationshantering att säkerställa att informationen är korrekt och tillgänglig för den som har rätt till informationen och då den behövs. Företag som hanterar och använder sin information på ett säkert och effektivt sätt kommer att ha en konkurrensfördel över dom som inte gör det. Vi erbjuder hjälp med att se över Er informationshantering, ge förbättringsförslag och att implementera lösningar utifrån dessa förslag.

Team Leader, Lösningsarkitekt, utvecklare
För att fånga och producera transportrelaterade dokument valde en av världens största möbeltillverkare en Oraclebaserad lösning. Man använde WebCenterContent för dokumenthantering, SOA Suite för orkestrering, BI Publisher för dokumentproduktion samt WebCenter Enterprise Capture för skanning. Denna lösning är dimensionerad för att kunna hantera femtio miljoner dokument per år.

Utvecklare
Projektets uppdrag var att ta fram en serie verktyg för att stödja framtagandet av nya föreskrifter inom ett statligt verk. amendums delar i uppdraget har bestått i att utforma och utveckla tre delar av systemet:
– En WebCenter-miljö för att stödja den kollaborativa processen där anställda samarbetar med externa specialister för att ta fram läroplaner och andra styrdokument.
– En Webcenter-miljö där beslutade författningar hanteras och publiceras.
– En editor är byggd för att hantera strukturerad styrdokumentsinformation. Användarna behövde en möjlighet att hantera det på ett mindre strukturerat vis under den kreativa processen, men med möjlighet att återstrukturera informationen. Uppdraget bestod i att generera Word-dokument från web services och märka upp informationen på så vis att den gick att extrahera efter redigering.

Utvecklare
Anställda inom ett statligt verk och externa intressenter behövde ett sätt att dela sina erfarenheter med varandra. För att stödja detta byggdes en webbplats där dessa kan presenteras. amendums del i uppdraget var att bygga en backend baserad på WebCenter Content och ett API som förser fronten med funktionalitet för detta.

Utvecklare/Arkitekt
Ett globalt mjukvaru- och konsultbolag sökte en lösning för att hantera sin kvalitetsinformation. Man valde Oracle WebCenter Content. Uppdraget innefattade behovsanalys, installation, uppsättning av ett antal arbetsflöden samt övriga anpassningar.

Projektledare/Utvecklare
Uppdraget bestod i att utveckla en komplett lösning för fakturaskanning för ett större företag inom försvarsindustrin. Den implementerade lösningen täckte hela kedjan från skanning, registrering, granskning och godkännande och integrerades helt med övriga finans-, material- och BI-system.

Effektivare webbhantering

Från att företag började sätta upp statiska hemsidor för att presentera sig via internet har deras webbsajter idag blivit den viktigaste informationskanalen.
Besökaren förväntar sig att enkelt hitta det som eftersöks och att all information är relevant och korrekt. Men en effektiv webbhantering handlar inte främst om vad besökaren ser, utan hur informationen kan presenteras på ett effektivt och säkert sätt.
Det handlar alltså om att skapa förutsättningar för att förenkla vardagen för de som ansvarar för och arbetar med sajtens/sajternas dagliga drift.
När man mål och syfte är fastställt hjälper vi till med att planera och implementera en lösning baserad på en väl utvald webbplattform.

SDL Web-specialist/Arkitekt/Teamleader/Utvecklare
Ett av Sveriges största försäkringsbolag har initierat ett projekt med målet att få en mer kundvänlig och effektiv digital närvaro.
För att tillgodose detta mål valdes en av branschens modernaste infrastrukturer, SDL Tridion (numera SDL Web). Utvecklingsarbetet har främst baserats på Java, jsp och AngularJS, men även .Net har används.

SDL Web-specialist
Ett av Sveriges 10 största företag beslutade att hitta en gemensam plattform för ett stort antal varumärken. Man beslutade att använda sig av SDL Web och amendums arbete har bestått i att analysera och ta ansvar för befintlig innehållsmodell, föreslå förbättringar och stötta olika projekt i deras arbete att implementera nya modeller. Arbetet har också inneburit att hitta gemensamma modeller som är lämpliga för de olika varumärkena, och att vara ett stöd till andra affärsanalytiker.

SDL Web-specialist/Utvecklare
En av Sveriges ledande banker använde flera olika system för sin digitala närvaro. Man beslutade att ersätta dessa system med SDL Web. Arbetet har innefattat att byta ut systemet för de öppna sidorna, vilket innefattade de största landssajterna (.se, .dk, .no och .dk) och koncernsajten (.com). Lösningen är byggd i Java med SDL-ramverket DD4T och har integrationer mot ett antal olika webbapplikationer. Arbetet genomfördes enligt Scrum-metoden. amendums uppdrag var att bidra som SDL-expert och utvecklare i såväl .Net som Java.

Projektledare/Designer/Utvecklare
Ett mindre transportföretag ville modernisera sin digitala närvaro såväl tekniskt som utseendemässigt. Man valde WordPress för dess enkelhet och många moduler. amendum genomförde hela projektet från design till implementering och ansvarar även för förvaltning av den nuvarande sajten.

SDL Web-specialist/Teknisk projektledare/Utvecklare/Utbildare
En tillverkare av transportband införde SDL Web som plattform för sina externa sajter. Man valde också att införa SDL TMS (Translation Management System) för att hantera översättningar av sajternas inehåll. Uppdraget innefattade planering, analys, design och utveckling samt utbildning av företagets driftsorganisation.

Teknisk projektledare/Utvecklare
Ett statligt verk använde SDL Web som plattform för sin externa sajt. Uppdraget var att driva förvaltningsarbetet och innefattade alla delar av SDL Web såsom uppgraderingar, utveckling av mallar samt implementering av arbetsflöde och händelsesystem. Arbetet inkluderade även leverans av delar av lösningens systemdokumentation.

Systemutvecklare
Nordens ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar använde SDL Web som plattform för sitt intranät. Uppdraget bestod främst av att utveckla mallar och scheman samt implementera arbetsflöden och händelsesystem.

Systemutvecklare
Ett av Nordens ledande företag inom försäkringsbranschen med huvudsäte i Danmark valde SDL Web som plattform för sitt intranät. Konsulter på amendum deltog i hela utvecklingsprocessen.

Content integration

De flesta företag har god kunskap om sina IT-system, antingen genom egen personal eller via sina systemleverantörer. Dock finns det ofta ett behov för de olika systemen att utbyta information mellan varandra. Vi löser detta genom det vi kallar Content Integration som i praktiken innebär att vi ser till att de system som bär på information delar med sig till andra system som behöver den. Sättet vi gör det på varierar från fall till fall, i bagaget har vi ett stort antal integrationstekniker, scriptspråk och programmeringsspråk som vi kombinerar för att leverera den mest effektiva lösningen.

Om oss

amendum kommer från engelskans amend som betyder förbättra, korrigera, rätta eller lägga till, och det är precis det vi gör!

Vi vill hjälpa företag att hitta flaskhalsar i verksamhetens IT-stöd och ge konkreta förslag på hur förbättringar kan ske. Sedan genomför vi dessa förbättringar, ofta genom att effektivisera ett informationsflöde och i lämplig utsträckning automatisera tidskrävande processer för att hantera företagets information. Ingen utmaning är för stor eller för liten.

 


Kontakta oss

Hasse Kristoffersson: +46 734 260 939

hasse[punkt]kristoffersson[snabel-a]amendum[punkt]se

amendum AB
Lybecksgatan 19
252 69 Råå