En grundregel inom informationshantering är att en specifik information lagras på en plats. Dock kan informationen behövas i andra sammanhang än i det system där den skapats.
Istället för att information exporteras/importeras ser vi till att skapa integrationer som ger de olika systemen möjlighet att utbyta information utan att den dubbellagras.

Arkitekt/Utvecklare
Ett stort läkemedelsföretag använder Excel för att sammanställa statistik över försäljning av sina produkter. Tidigare sammanställdes data från olika datakällor manuellt, vilket var mycket tidskrävande. amendums uppdrag var att hitta ett sätt att effektivisera processen för att uppdatera statistiken och automatiserade detta arbete med VBA.

Arkitekt/Utvecklare
En dansk organisation, underställd utrikesministeriet, deltar tillsammans med danska företag i investeringar i mer än hundra utvecklingsländer. Tidigare använde man Microsoft Outlook som arkiv för cirka en miljon projektdokument men nådde en gräns då Outlook inte kunde hantera en så stor informationsmängd. Lösningen blev att migrera informationsmängden till Oracle WebCenter Content och för att bibehålla sitt gränssnitt skapades en tät integration med Outlook. Detta innebar att användare runt om i världen inte behövde byta miljö och lära sig någon ny programvara.


Kontakta oss

Hasse Kristoffersson: +46 734 260 939

hasse[punkt]kristoffersson[snabel-a]amendum[punkt]se

amendum AB
Lybecksgatan 19
252 69 Råå