Företagsinformation är kritisk då den skall ligga till grund för de beslut som skall fattas. Därför är målet med en effektivare informationshantering att säkerställa att informationen är korrekt och tillgänglig för den som har rätt till informationen och då den behövs. Företag som hanterar och använder sin information på ett säkert och effektivt sätt kommer att ha en konkurrensfördel över dom som inte gör det. Vi erbjuder hjälp med att se över Er informationshantering, ge förbättringsförslag och att implementera lösningar utifrån dessa förslag.

Team Leader, Lösningsarkitekt, utvecklare
För att fånga och producera transportrelaterade dokument valde en av världens största möbeltillverkare en Oraclebaserad lösning. Man använde WebCenterContent för dokumenthantering, SOA Suite för orkestrering, BI Publisher för dokumentproduktion samt WebCenter Enterprise Capture för skanning. Denna lösning är dimensionerad för att kunna hantera femtio miljoner dokument per år.

Utvecklare
Projektets uppdrag var att ta fram en serie verktyg för att stödja framtagandet av nya föreskrifter inom ett statligt verk. amendums delar i uppdraget har bestått i att utforma och utveckla tre delar av systemet:
– En WebCenter-miljö för att stödja den kollaborativa processen där anställda samarbetar med externa specialister för att ta fram läroplaner och andra styrdokument.
– En Webcenter-miljö där beslutade författningar hanteras och publiceras.
– En editor är byggd för att hantera strukturerad styrdokumentsinformation. Användarna behövde en möjlighet att hantera det på ett mindre strukturerat vis under den kreativa processen, men med möjlighet att återstrukturera informationen. Uppdraget bestod i att generera Word-dokument från web services och märka upp informationen på så vis att den gick att extrahera efter redigering.

Utvecklare
Anställda inom ett statligt verk och externa intressenter behövde ett sätt att dela sina erfarenheter med varandra. För att stödja detta byggdes en webbplats där dessa kan presenteras. amendums del i uppdraget var att bygga en backend baserad på WebCenter Content och ett API som förser fronten med funktionalitet för detta.

Utvecklare/Arkitekt
Ett globalt mjukvaru- och konsultbolag sökte en lösning för att hantera sin kvalitetsinformation. Man valde Oracle WebCenter Content. Uppdraget innefattade behovsanalys, installation, uppsättning av ett antal arbetsflöden samt övriga anpassningar.

Projektledare/Utvecklare
Uppdraget bestod i att utveckla en komplett lösning för fakturaskanning för ett större företag inom försvarsindustrin. Den implementerade lösningen täckte hela kedjan från skanning, registrering, granskning och godkännande och integrerades helt med övriga finans-, material- och BI-system.


Kontakta oss

Hasse Kristoffersson: +46 734 260 939

hasse[punkt]kristoffersson[snabel-a]amendum[punkt]se

amendum AB
Lybecksgatan 19
252 69 Råå